KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Zelený deň

Zelený deň

V spolupráci s Komunitným centrom Sveržov (Roškovce) sa konal  22.4.2011 na našej škole Zelený deň. Venovaný bol enviro- aktivitám a súťažiam. Partnerom podujatia bola organizácia Člověk v tísni Slovensko.

Komu sa nelení tomu sa zelen

Komu sa nelení tomu sa zelen

Naša škola sa zapojila do akcie ministra ŽP a organizácie Greenpeace – Vyčistime si Slovensko. Už pred Veľkou nocou sme zorganizovali brigády a usilovne čistili potok Lodzinu, sadili stromčeky, kvety, zveľaďovali školský dvor a nezabudli sme ani na okolie školy.

 

 

 

 

Matematický klokan

Matematický klokan

Žiaci našej školy sa tento rok zapojili do súťaže Matematický klokan.

Úspešnými riešiteľmi sú: T. Oravec - III.A, L. Dzurňák - III.A, M. Pavlov - III.A, M. Dzurňák - IV.A, T. Filičko - IV.A.

Úspešným riešiteľom blahoželáme.

Vzácna návšteva z Viedne

Vzácna návšteva z Viedne

Na pozvanie pána riaditeľa Mgr. Petra Strážika navštívil 15.4.2011 našu školu najmladší potomok šľachtického rodu Csákyovcov. Pán Stefan Csáky pricestoval z Viedne, kde pôsobí ako profesionálny fotograf. Po prehliadke kaštieľa, s ktorým je spojená história jeho rodiny, sa venoval fotografovaniu. Spolu so žiakmi našej školy sa bude podieľať na vydaní publikácie s názvom Spišský Hrhov očami detí.

http://korzar.sme.sk/c/5855748/potomok-csakyovcov-stefan-navstivil-a-fotil-rodinny-kastiel.html

Prispeli sme!

Prispeli sme!

Po napísaní monitoru žiaci 9.ročníka nezaspali na vavrínoch!  Pustili sa do písania školského časopisu. Ďalšie číslo HITŠKOLÁČIKA vydali v tlačenej forme. Výťažok z predaja časopisu poslali 15.4.2011 na konto neziskovej oraganizácie LIGA PROTI RAKOVINE.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok