PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Deň mlieka

Deň mlieka

Aj tento rok sme si pripomenuli Medzinárodný deň mlieka, ktorý sa oslavuje od roku 1957. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Žiaci prvého stupňa spoločne prešli mliečnou dráhou, kde si preverili svoje vedomosti o mlieku. Na záver sme vytvorili plagát z mliečných výrobkov.

p.uč.D.Leskovská

 

Výprava k travertínom, Dreveník

Výprava k travertínom, Dreveník

Tentokrát sme sa v piatok 17.mája vybrali na túru k dominante Spiša, k Spišskému hradu. V jeho blízkosti sa nachádza chránené územie Dreveník. Je to najväčšie travertínové ložisko na Slovensku. V rámci turisticko-poznávacieho záujmového útvaru sme navštívili jeho časť - Kamenný raj. Táto nenáročná túra v nádhernom počasí nás opäť naplnila energiou, dobrou náladou a tiež novými poznatkami. Z návršia sme videli okolité pohoria: Levočské vrchy, Branisko, Slovenské rudohorie, štíty Nízkych Tatier a nádherné majestátne Tatry. Náš zážitok sme vyjadrili básňou.

p.uč. Pastoreková, p. uč. Jurečková

Škola v prírode

Škola v prírode

Naši druháci od 13. 5. do 17. 5. 2019 prežili týždeň v Škole v prírode v  obci Bystrá.

Čakalo ich prekrásne prostredie so zaujímavým programom a skvelá domáca kuchyňa.

Deti zažili kopec zábavy, dni plné hier a dobrodružstiev. Navštívili sme Bystriansku jaskyňu, jazdu vláčikom z Čierneho Balogu do Vydrovskej doliny aj lesnícky skanzen. Na štvorkilometrovom „chodníku lesného času“ sme sa zoznámili s hospodárením v lese, s lesnou históriou, technikou, náradím, spoznali sme obyvateľov lesa i umelecké diela, ktoré zrodil les.

Určite sa nenudili a priniesli si množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

Mgr Leskovská

Čo robia záchranári alebo ako zachrániť ľudský život

Čo robia záchranári alebo ako zachrániť ľudský život

Každý z nás už určite v televízii videl, ako prebieha záchrana ľudského života. Na obrazovke to vyzerá tak jednoducho, ale vedeli by sme skutočne pomôcť, ak by bol niekto v ohrození života? O tom, čo urobiť, ak by niekto potreboval pomoc sme sa dozvedeli od tých najpovolanejších. Od záchranárov, Vladimíry a Petra Kubíkovcov, rodičov nášho spolužiaka Jakubka, ktorí nám ochotne porozprávali o základných pravidlách poskytovania prvej pomoci krvácaní, rôznych poraneniach, alebo ak sa niekto dusí. Aby sme si to lepšie zapamätali, vyskúšali sme si aj poskytovanie prvej pomoci na resuscitačnej figuríne. Najskôr to bola zábava, ale potom sme si uvedomili, že tieto poznatky môžu rozhodovať o ľudskom živote. Pán a pani Kubíkovci, ďakujeme veľmi pekne za vašu ústretovosť, skvelú atmosféru počas stretnutia a hlavne za to, že ste nám ukázali, čo robiť v krízových situáciách. 

p. uč. M. Schneiderová

Jarná túra v Levočských vrchoch

Jarná túra v Levočských vrchoch

Po dlhšom čase sme sa v rámci turistického záujmového útvaru opäť vybrali na turistiku do prírody. Tentokrát našim cieľom boli okolité Levočské vrchy.  Keďže počasie prialo, prešli sme 15 km. Pešiu túru sme začali v Levoči výstupom na Mariánsku horu. Po krátkej prestávke sme pokračovali na Kúty, kde sme si riadne oddýchli pri obedňajšej opekačke. Takto posilnení sme postupovali do Ulože, kde sme si užili nádherný výhľad na Tatry, Nízke Tatry a Slovenské rudohorie. V tunajšom Hostinci Lipa sme sa osviežili a odhodlali sa na poslednú časť našej trasy prechodom cez Roškovce a Doľany až do Spišského Hrhova. Viac v prílohe

p. uč. Pastoreková, p. uč. Jurečková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok