KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Po pamiatkach Spiša

Po pamiatkach Spiša

Spojiť príjemné s užitočným sme mohli 27.9.2012 v rámci literárno-dejepisnej exkurzie. Navštívili sme mestskú pamiatkovú rezerváciu Spišskú Kapitulu. Pani sprievodkyňa nám podala odborný výklad o Katedrále sv. Martina. Umožnila nám nahliadnuť do knižnice plnej starých historických kníh. Určite nezabudneme ani na obhliadku podzemia pod katedrálou. Náš výlet po pamiatkach Spiša sme ukončili prechádzkou v meste Spišské Podhradie.

p.uč. M. Koščová, p.uč. I. Kuperová

Geologická exkurzia na Dreveník

Geologická exkurzia na Dreveník

Tradíciou našej školy sa stala exkurzia do Národnej prírodnej rezervácie Dreveník. Dňa 4.10.2012 ôsmaci využili krásne jesenné slnečné počasie, aby obdivovali najväčšie a najstaršie  travertínové územie na Slovensku a jeho okolie. 

p.uč. D. Hanulová

Exkurzia - separovanie odpadu

Exkurzia - separovanie odpadu

Dňa 27.9. 2012 sa žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili exkurzie v Levoči so zameraním na separovanie odpadu a jeho triedenie. Žiakov najviac zaujal lisovací stroj. Za možnosť návštevy  Technickým službám mesta Levoča ďakujeme.

Mgr. Denisa Kubovčíková

Najkrajší šarkan

Najkrajší šarkan

Dňa 26.9. 2012 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili  výtvarnej súťaže „ Najkrajší šarkan“, kde uplatnili svoj výtvarný talent v zhotovení šarkana. Najlepšie umiestnenie získali títo žiaci

1. miesto Terezka Oravcová, Samko Čaja IV.A

2. miesto Karolínka Kurtová I.A

3. miesto Kristínka Wagnerová, Sabinka Faltinová I.A

Výhercom blahoželáme!

 Mgr. Denisa Kubovčíková

 

 

 

OZNAM

OZNAM

Vedenie Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove oznamuje, že dňa 13.09.2012 t. j. štvrtok sa koná štrajk učiteľov a zamestnancov školy. Základná škola sa pripája k vyhlásenému celoslovenskému štrajku a jej brány budú zatvorené, rovnako tak aj činnosť ŠKD. Materská škola bude z dôvodu dohody medzi vedením a rodičmi v prevádzke aj počas štrajku.

Dôvodom vyhlásenia štrajku je nenaplnenie požiadaviek zväzu v návrhu rozpočtu verejnej správy v kapitole školstva na rok 2013.

Cieľom štrajku je obhajovať záujmy a práva svojich členov a zamestnancov škôl a školských zariadení v Slovenskej republike, aby sa zlepšila ich zlá sociálno- ekonomická situácia a pracovné podmienky.  


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok