PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Slovenská národná knižnica v Martine

Slovenská národná knižnica v Martine

Dňa 13. 12. 2012, skupina žiakov našej školy spolu s pedagogickým dozorom navštívili v rámci implementácie projektu: "Sociálna inklúzia inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania," priestory Slovenskej národnej knižnice  v Martine. Zaujímavý výklad o poslaní tejto inštitúcie, ukážky najstarších archivovaných tlačených kníh a obhliadka zaujímavých priestorov študovní a archívov boli silným zážitkom a spestrením pre všetkých zúčastnených žiakov. Zaujímavé momenty z exkurzie si pozrite v galérii našej webovej stránky.
Mgr. Peter Strážik, Ing. Viera Wassermannová

Pozri fotogalériu: http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/62/

Divadlo Jonáša Záborského, Prešov

Divadlo Jonáša Záborského, Prešov

Dňa 4.12.2012, skupina žiakov našej školy spolu s pedagogickým dozorom navštívili v rámci implementácie projektu: "Sociálna inklúzia inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania," priestory Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Po výklade o histórii divadla sme si obhliadli Veľkú a Malú scénu. Bolo nám umožnené pozrieť si rôzne divadelné kulisy, ktoré sa používajú na jednotlivých predstaveniach. Ohúrili nás informácie, koľko ľudí sa podieľa na príprave jedného divadelného predstavenia. Vďaka ochotnému sprievodcovi sme mohli nahliadnuť aj do priestorov nad javiskom.

Mgr. Marcela Koščová, Mgr. Pavel Bašta

Pozri fotogalériu: http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/64/

Knižnica Mateja Hrebendu pre nevidiacich v Levoči

Knižnica Mateja Hrebendu pre nevidiacich v Levoči

Dňa 30.11.2012, skupina žiakov našej školy spolu s pedagogickým dozorom navštívili v rámci implementácie projektu:  "Sociálna inklúzia inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania,"  priestory knižnice Mateja Hrebendu pre nevidiacich v Levoči, ktorej súčasťou je aj tlačiareň. Žiaci si vypočuli zaujímavý výklad o poslaní tejto inštitúcie, mali možnosť si prezrieť jednotlivé literárne diela v brailovom písme, ako aj celý proces výroby takýchto kníh a pomôcok pre nevidiacich.

Mgr. Ivana Kuperová, Mgr. Denisa Kubovčíková

Pozri fotogaléria: http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/61/

Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

Riaditeľ ZŠ s MŠ, Komenského 2, 053 2 Spišský Hrhov,  v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom z technických dôvodov dňa 21.12.2012 (piatok) riaditeľské voľno.
 Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň bude v prevádzke ŠJ, MŠ a ŠKD pri ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove.

Mgr. Peter Strážik

PREDNES V ANGLICKOM JAZYKU

PREDNES V ANGLICKOM JAZYKU

Dňa 26. novembra 2012 sme v škole zorganizovali školské kolo PREDNESU V ANGLICKOM JAZYKU MLADŠÍCH ŽIAKOV. Zúčastnili sa ho žiaci tretieho a štvrtého ročníka. 1.miesto obsadil Patrik Tulej (IV.B), 2.miesto Natália Šarišská (III.A) a 3.miesto Šimon Šándor (III.A). Víťazom srdečne blahoželáme. 

p.uč.M.Bednáriková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok