KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Obec Spišský Hrhov bude lepšie separovať i produkovať čoraz menej odpadu.

Obec Spišský Hrhov bude lepšie separovať i produkovať čoraz menej odpadu.

Je to trúfalé tvrdenie? My si myslíme, že nie. Sme odhodlaní tomu dopomôcť a začíname na pôde školy.

Vo februári sme začali v VI. ročníku so sériou edukačno – praktických aktivít, ktoré nám pomôžu pochopiť potrebu separovania odpadu. V tej prvej sme vybraný odpad, ktorý pozostával z rôznych surovín triedili na časovú os podľa dĺžky rozkladu. Viete, že papierová vreckovka sa rozloží za 3 mesiace, PET fľaše za stovky rokov a sklo za 4000 rokov? My už áno.

Taktiež sme si urobili test ekologickej inteligencie na intern. stránke triedime.sk, ktorú Vám všetkým vrelo odporúčame, lebo je tam všetko, čo potrebujete vedieť o separovaní surovín.

p.uč.  Lesňáková

HÁDANKOVO

HÁDANKOVO

Hádaj, hádaj, trikrát hádaj...Žiaci 1.stupňa sa trošku zabavili a preverili svoje vedomosti pri hádaní hádanok v súťaži HÁDANKOVO dňa 7.3.2019. Najlepšie sa darilo Samkovi Václavovi, Samkovi Mlakovi a Marekovi Mazurovi. Blahoželám!
p.uč. Pavlanská

Jarná pieseň

Jarná pieseň

Dňa 6.3.2019 sa žiaci I.B a III.A  zúčastnili súťaže "Jarná pieseň". Ich úlohou bolo zaspievať ľudovú pieseň v ktorej sa vyskytuje meno alebo názov mesta, dediny. Víťazi boli ocenení zaujímavými darčekmi. p.uč. Kamenická, p.uč. Schneiderová

Dnes, 12. marca 2019, sa lúčime....

Dnes, 12. marca 2019, sa lúčime....

            Dnes, 12. marca 2019, sa lúčime s našou drahou kolegyňou, priateľkou, našou pani učiteľkou Dankou Hanulovou.

         Dankin odchod bol pre nás nečakaný, nestihli sme sa s ňou rozlúčiť, nestihli sme jej povedať to všetko, čo sme mali na srdci. Strácame nielen kolegyňu ale i priateľku.  Danka bola veľmi obľúbená u svojich žiakov. Vo vyjadreniach žiakov, ktoré žiaci spontánne napísali na malé lístočky sa opakujú vety: „Budete nám veľmi chýbať a vždy ostanete v našich srdciach.“ „Vždy ma vedela podporiť, stála pri nás. “„Veľmi dobre vysvetľovala látku a dalo sa to ľahko pochopiť.“ „Motivovala ma do športu a vďaka nej chodím behať.“ „Boli ste veľmi dobrá učiteľka. Mal som vás rád, veľmi rád. Dúfal som, že sa vrátite. Je mi to strašne ľúto. Stále tomu nemôžem uveriť.“ 

     V týchto dňoch je s nami, vidíme ju, zatvoriac oči, ako rezko kráča po chodbe školy, popri tom vybaví niekoľko vecí, zodpovedá zvedavé otázky žiakov, povtipkuje s kolegami, poprípade sa len usmeje.

       Bolí nás Tvoj náhly odchod. Veľmi. Neostáva nám iné, len dúfať a veriť, že si na lepšom mieste. Mieste plnom pokoja, bez bolesti, strachu. Ďakujeme, že sme Ťa mohli poznať.

Lúčime sa s Tebou týmito veršami:

Večný sen mŕtvi snívajú.

My pri nich

vyznanie  lásky

modlíme sa.

Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

Dňa 23. 1. 2019 sa traja žiaci našej školy zúčastnili okresného kola súžaže v prednese poézie a prózy Šaliansky Maťko. Počínali si veľmi dobre, nepomýlili sa ani raz a podali svoj najlepší výkon, na ktrorý sa zodpovedne pripravovali. Aj keď sa neumiestnili, vyslúžili si pozornosť a pochvalu poroty. Verím, že si túto peknú súťaž o rok zopakujeme.

p.uč. S.Lesňáková, M.Koščová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok