KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Rozlúčka s rokom 2018

Rozlúčka s rokom 2018

Na koniec kalendárneho roka sme sa tešili. Ako každý rok, tak aj teraz sme si pripravili kultúrne pásmo. Tance, scénky, vinše, zhotovovanie rôznych vianočných výrobkov. V škole to vyzeralo ako v úli.  Všetci sme sa usilovne ako včielky pripravovali na podujatie, na ktoré sme pozvali aj svojich blízkych či priateľov. Vďaka húževnatosti a spolupráci  sa nám to podarilo. Po vianočnej akadémii si mohli prítomní zakúpiť niečo pekné, čo vyrobili naši žiaci. Chutná kapustnica iba podčiarkla príjemnú predvianočnú atmosféru, ktorá zavládla u nás v škole.

M. Koščová

Beseda s hasičom

Beseda s hasičom

Na prvouke sme sa učili o práci záchranárov, policajtov a hasičov.

 Aby sme  viac zistili o práci hasičov, pozvali sme k nám do triedy hasiča.

Deti sa dozvedeli množstvo zaujímavých vecí, vyskúšali si hasičskú výstroj. Nakoniec nás naučil viazať uzly, ktoré používajú pri svojej práci.

Druhákom sa beseda veľmi páčila.

Mgr. Leskovská

Leonardium

Leonardium

V decembri žiaci prvého stupňa navštívili výstavu Leonardium v Prešove.

Leonardium je otvorený priestor na hravé tvorenie a vynaliezovanie.

Deti mohli s vynálezmi manipulovať, postaviť Leonardov prenosný most, digitálne pretvoriť obraz Mony Lisy.

Žiaci zažili aj pravú vianočnú atmosféru na Vianočných trhoch.

Mgr. Leskovská

Predvianočné pečenie v škole

Predvianočné pečenie v škole

K Vianociam patrí aj príprava skladkých maškŕt, pečenie keksíkov, sušienok, oblátok a iných sladkých potešení. V tomto duchu sa niesli naše adventné popoludnia v škole. Žiaci, ktorí mali záujem sa stretli za účelom stráviť predvianočné chvíle práve pečením. Na svoje si prišli nielen dievčatá ale aj chlapci, menší i väčší, každopádne všetci milovníci sladkého. Posúďte sami Pozri prílohu. 

P. uč. Pastoreková

Vianoce v Múzeu

Vianoce v Múzeu

V rámci príprav na Vianoce, dňa 11.12.2018, sa piataci a žiaci 1. stupňa vybrali zažiť Retro Vianoce v Múzeu Spiša v Sp. N. Vsi.  Dobovo oblečené ženy nám porozprávali o zvykoch predvianočných príprav našich predkov. Vypočuli sme príbehy legiend o svätých (Ondrej, Katarína, Barbora, Mikuláš), s ktorými sa viažu rôzne pranostiky. V tvorivej dielni sme vymodelovali hlinené vianočné ozdoby a vyskúšali sme aj pečenie vianočných oblátok. 

p. uč. Pastoreková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok