KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

 	Okolie Spišského Hrhova objektívom ekohliadky

Okolie Spišského Hrhova objektívom ekohliadky

http://www.skolahrhov.sk/sk/projekty/

Prechádzky po kaštieľoch, hradoch a zámkoch slovenského prihraničia - Stará Ľubovňa, Plaveč

Prechádzky po kaštieľoch, hradoch a zámkoch slovenského prihraničia - Stará Ľubovňa, Plaveč

Dňa 10. 04. 2010 sa žiaci našej školy a partnerskej školy z poľského Poronina zúčastnili spoločného výletu v Starej Ľubovni a v Plavči.

 V Starej Ľubovni sme si prezreli expozíciu Múzea ľudovej architektúry  -Ľubovniansky skanzen,  Ľubovniansky hrad a spoločne s poľskými deťmi sme sa vybrali na prechádzku Lesoparkom, kde sme obdivovali faunu a flóru našej krásnej prírody. Naša prechádzka bola plná vrelých a priateľských poľsko-slovenských rozhovorov.

Ďalšou zaujímavosťou nášho výletu bola zrúcanina hradu na miernom návrší nad obcou Plaveč, na ktorú sme spoločne s poľskými žiakmi vystúpili. No predtým nás  bližšie   so zrúcaninou hradu oboznámila naša žiačka Zuzka Wagnerová.

Naše spoločné slovensko-poľské stretnutie sme ukončili spoločným obedom v Ľubotíne, kde sme naším poľským priateľom odovzdali pamätné listy a malé darčeky.

Cestu domov sme si spríjemnili spevom a humorom.

http://www.sphrhov-poronin.sk/fotogaleria.html

Perly architektúry a kultúry prihraničia – Zakopane (27.3.2010)

Perly architektúry a kultúry prihraničia – Zakopane (27.3.2010)


Niektorí ešte rozospatí, ale všetci plní očakávania sme sa stretli v sobotu ráno a vybrali sme sa smer Poľsko – Zakopane. Cesta nám ubehla ani nevieme ako a ocitli sme sa za hranicami. Hneď po príchode nás veľmi srdečne privítala Anita, predstavila nás našim poľským kolegom a aj deťom. Potom naše kroky viedli do kostola, ktorý je zasvätený Matke Božej Fatimskej (Sanktuarium Matki Bozej Fatimskiej na Krzeptowkach), ktorý navštívil aj samotný pápež Ján Pavol II.. Kostol nás zaujal krásnymi drevorezbami a vytrážou. Boli sme uveličený. Následne sme sa rozdelili na 2 skupiny a tak sme vytvorili poľsko – slovenské zoskupenie. Deti sa hneď sa hneď skamarátili a v autobuse sme si dokonca spolu aj zaspievali. Raz zneli slovenské a hneď nato poľské ľudové piesne. Bolo nám veselo.Postupne sme navštívili Múzeum Wladyslawa Hasiora s veľmi zvlaštnymi , priam až strašidelnými dielami, Kaplnku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (Kaplica Najswietszego Serca Jezusa w Jaszczurowce), ktorá bola postavená bez jediného klinca a bola plná ručne vyrezávaných diel. Potom naše kroky viedli na miestny starý cintorín (Stary Cmentarz na Peksowym Brzyzku), kde sú pochovaní mnohí významní ľudia. Našli sme tam hrob Wladyslawa Hasior, Kornela Makuszynski, najslávnejšieho poľského autora detských kníh, doktora Chalubinskeho a mnohých ďalších.Následne sme sa premiestnili do „Múzea Stylu Zakopianskiego“ a posledná zastávka bola Tatranské múzeum, kde sme si pozreli expozíciu fauny, flóry a geologickú sekciu.Deň sme zavŕšili spoločným obedom. A vydali sme sa na cestu domov.

http://www.sphrhov-poronin.sk/fotogaleria.html

DEŇ UČITEĽOV

DEŇ UČITEĽOV

„Učiteľ je poslom ľudu, hry voľnej kúzlo má ten pridané, kým tvrdé spevci kol si ako vtáci hudú, on v ľude, musí plniť svoje poslanie“.

                                        P.O.Hviezdoslav

Milé kolegyne a kolegovia,

 

            prijmite pri príležitosti Dňa učiteľov moje úprimné poďakovanie za vašu náročnú a obetavú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese na našej škole. Všetkým vám patrí moje uznanie, obdiv a úcta za každodenný prínos pre rozvoj a meno školy.

            Prajem vám hlavne veľa zdravia, šťatia, entuziazmu, úspechov a pocitu tepla v medziľudských vzťahoch pri vykonávaní pedagogického povolania.

 

 

                                                                                  Mgr. Peter Strážik

                                                                                  riaditeľ školy

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - školské kolo

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - školské kolo

Školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN sa konalo 11.3.2010. Zúčastnili sa ho žiaci 2. - 9.ročníka. Súťažiacich prišli podporiť deti zo školského klubu. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií.

 

UMIESTNENIA V KATEGÓRII POÉZIA

1.kategória:

1.miesto - Matej Seman, 2.miesto - Jakub Pollák, 3.miesto - Tomáš Filičko

2.kategória:

1.miesto - Peter Matvej

3.kategória:

1.miesto - Juraj Ledecký

 

UMIESTNENIA V KATEGÓRII PRÓZA

1.kategória:

1.miesto - Gabriela Zumriková

2.miesto - Ľudmila Smetanková

3.miesto - Ambróz Eliáš

2.kategória:

1.miesto - Petronela Kandrová

2.miesto - Lukrécia Kandrová

3.miesto - Natália Dzurňáková

3.kategória:

1.miesto - Lucia Polláková

2.miesto - Richard Wagner

VÝHERCOM BLAHOŽELÁME!


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok