KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

TEKVICIÁDA

TEKVICIÁDA

V našej Základnej škole v Spišskom Hrhove sa už šiesty rok  koná tekvicová párty – TEKVICIÁDA.  V porovnaní s rokmi minulými však deti tvorili svoje diela iba z tekvíc, ktoré si vypestovali samy.


 V utorok teda deti doslova kúzlili s približne 200 tekvicami. Výsledkom boli rôzne fantazijné figuríny, postavy a zvieratá.
Siedmačka Lucia Suchá si na výsledku svojej práce dala naozaj záležať. Oči so šípkami v kombinácii so slnečnicovými jadierkami. Vlasatá hriva, ktorá vyzerala ako pravá bola zase zhotovená z kukuričných vlákien. A na dôvažok doslova štipľavé ústa z feferónky. "Poriadne som sa natrápila s vlasmi," priznala sa nám Lucia.

Piatačky Natália Dzurňáková a Simona Kapálková tiež popustili uzdu svojej fantázii. A veruže si pri práci aj poplakali, pretože svojej figúre zhotovili oči z cibule. Čiapka bola zase z kalerábu. Kým iní žiaci čerpali námety z internetu, tieto piatačky sa nám pochválili, že ich výtvor je originál, nechali sa inšpirovať vlastnou fantáziou.

V prvých rokoch si deti aj učitelia nosievali tekvice z vlastných záhrad. Tento rok si pracovný materiál vypestovali deti na školských políčkach.

"Cieľom je viesť žiakov ku kreativite. Už týždeň dopredu sme si pripravovali potrebný materiál. V tomto roku bola podmienka, že tvoríme iba z prírodného materiálu.“

 

Ing. M. Ondrušová

foto - http://zsshrhov.edupage.org/album/

media - http://korzar.sme.sk/c/5050589/z-tekvice-zhotovili-aj-hlavu-riaditela.html

DEŇ JABLKA A TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

DEŇ JABLKA A TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

V dňoch 12.10. - 16.10.2009 sme si na našej škole pripomenuli týždeň zdravej výživy. Prostredníctvom rozhlasového okienka boli žiaci vyzvaní k tomu, aby si nosili do školy na desiatu ovocie. Prvý stupeň si počas týchto dní pripravil výstavku plodov jesene. Na II. stupni sa dňa 16.10.2009 konala súťaž o najdlhšiu jablkovú šupku. Počas veľkej prestávky deti šúpali jablká pod vedením vyučujúcich. Bola to skvelá zábava, plná smiechu, úspešných pokusov a nových rekordov. Prvé tri miesta obsadili nasledujúci žiaci:

 

1. Mária Rímska, VIII. A, 137 cm

2. Natália Dzurňáková, V. A, 135 cm

3. Matúš Eliáš, VII. A, 79 cm

 

Jablko sa stalo v tento deň skutočným symbolom jesene na našej škole.

foto - http://zsshrhov.edupage.org/album/

 

 

 

Zábery z tejto skvelej akcie nájdeš v časti -  fotoalbum

Jazykové kurzy

Jazykové kurzy

Jazykové kurzy anglického jazyka na Základnej škole s materskou školou v Spišskom Hrhove


 

Riaditeľ ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove Mgr. Peter Strážik pozýva všetkých rodičov, ktorých deti sú žiakmi Základnej a materskej školy v Spišskom Hrhove na kurzy anglického jazyka v rôznych úrovniach. Kurzy budú realizované v priestoroch školy v poobedňajších a večerných hodinách od oktróbra na základe vopred dohodnutého časového harmonogramu. Nakoľko momentálne disponujeme plne kvalifikovanými vyučujúcimi anglického jazyka a dvomi zahraničnými lektormi z USA, využite túto jedinečnú možnosť ako prejav našej vďaky za Vašu dôveru k našej modernej a rozvíjajúcej sa škole.

 

Bližšie informácie získate na tel. čísle 4592216, e – mailom: strazikpeter@gmail.com, alebo osobne u riaditeľa školy


 

Všetky kurzy pre rodičov budú tento rok zdarma!!!

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Mgr. Peter Strážik, riaditeľ ZŠ s MŠ


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok