KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Výlet na poľské zámky Czorsztyn, Niedzica, Krościenko

Výlet na poľské zámky Czorsztyn, Niedzica, Krościenko

 Niektoré veci sa nedajú dopredu naplánovať. Počasie – dáma s vrtochmi, no v sobotu 24.4. nám bola priaznivo naklonená. Už od rána nás zohrievalo svojimi lúčmi slnko. Vyčarovalo na tvárach  úsmev. Pohoda, dobrá atmosféra, príjemný kolektív ľudí bažiacich po nových vedomostiach, zážitkoch, zábave. Deviataci – najmä Janko1 a Janko 2 sa  ráno dobre vyspali. Celý deň „perlili“ a my sme mali o zábavu postarané. Kožušina na kamennej stene? Aha, práve tu začali zatepľovať! Pozor, horí nám zadok autobusu! Takými a inými podobnými „ hláškami “ nám okoreňovali celý výlet. Ale poďme po poriadku.

 Ráno o 10.hodine sme stretli so žiakmi a učiteľmi z Poronina. Aj Poliaci boli dobre naladení, takže všetko bolo tak, ako má byť. Zámok v Niedzici bol rozprávkový. Zvonku i zvnútra. Všetkých nás nadchýnalo jeho okolie, priehrada pod ním či všadeprítomná čistota a poriadok. Videli sme tam mnoho nádherných vecí. Sprievodcovia nám počas tejto i ďalších obhliadok podali podrobný výklad o kadečom, čo sme tam videli. Vedeli nás upútať. Príbehmi o Jánošíkovi, ktorý bol prikutý k tamojšej skale a potom ušiel cez okno zámockej kaplnky. O žene, čo po hádke s mužom skočila do hlbokej studne a inými príbehmi. Po obhliadke zámku v Niedzici a zámockej vozovne sme zamierili na neďalekú zrúcaninu v Czorsztynie. Čo tam bolo zaujímavé? Všetko. Poliaci majú zmysel pre krásu, históriu a vedia ukázať, akí sú šikovní. Čakal nás posledný výlet. Rozdelili sme sa. Nižšie ročníky sa vybrali na menej  náročnú prechádzku. Tých starších čakala náročnejšia túra na zrúcaniny zámku v Pieninskom národnom parku. Bola to nádherná prechádzka. Nohy nás neboleli, hoci možno aj mali z čoho. Každý bol spokojný.

 Videli a zažili sme veľa. Sú to podujatia, ktoré ľudí spájajú. Pocit, ktorý sme všetci prežívali po obede v reštaurácii bol príjemný. Iskry radosti a vnútornej pohody v očiach všetkých – detí i dospelých.

            Mgr. Marcela Koščová

Foto - http://www.sphrhov-poronin.sk/fotogaleria.html

Slávik Slovenska

Slávik Slovenska

Školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska  sa na našej škole konalo 20.4.2010. Zúčastnili sa ho žiaci 1. - 6. ročníka.

1. kategória:

1.miesto - Klaudia Oravcová, 2.miesto - Michaela Dluhošová, 3.miesto - Timea Bosáková

2. kategória:

1.miesto - Ľudmila Smetanková, 2.miesto - Lukrécia Kandrová, 3.miesto - Bibiana Zumriková

 	Okolie Spišského Hrhova objektívom ekohliadky

Okolie Spišského Hrhova objektívom ekohliadky

http://www.skolahrhov.sk/sk/projekty/

Prechádzky po kaštieľoch, hradoch a zámkoch slovenského prihraničia - Stará Ľubovňa, Plaveč

Prechádzky po kaštieľoch, hradoch a zámkoch slovenského prihraničia - Stará Ľubovňa, Plaveč

Dňa 10. 04. 2010 sa žiaci našej školy a partnerskej školy z poľského Poronina zúčastnili spoločného výletu v Starej Ľubovni a v Plavči.

 V Starej Ľubovni sme si prezreli expozíciu Múzea ľudovej architektúry  -Ľubovniansky skanzen,  Ľubovniansky hrad a spoločne s poľskými deťmi sme sa vybrali na prechádzku Lesoparkom, kde sme obdivovali faunu a flóru našej krásnej prírody. Naša prechádzka bola plná vrelých a priateľských poľsko-slovenských rozhovorov.

Ďalšou zaujímavosťou nášho výletu bola zrúcanina hradu na miernom návrší nad obcou Plaveč, na ktorú sme spoločne s poľskými žiakmi vystúpili. No predtým nás  bližšie   so zrúcaninou hradu oboznámila naša žiačka Zuzka Wagnerová.

Naše spoločné slovensko-poľské stretnutie sme ukončili spoločným obedom v Ľubotíne, kde sme naším poľským priateľom odovzdali pamätné listy a malé darčeky.

Cestu domov sme si spríjemnili spevom a humorom.

http://www.sphrhov-poronin.sk/fotogaleria.html

Perly architektúry a kultúry prihraničia – Zakopane (27.3.2010)

Perly architektúry a kultúry prihraničia – Zakopane (27.3.2010)


Niektorí ešte rozospatí, ale všetci plní očakávania sme sa stretli v sobotu ráno a vybrali sme sa smer Poľsko – Zakopane. Cesta nám ubehla ani nevieme ako a ocitli sme sa za hranicami. Hneď po príchode nás veľmi srdečne privítala Anita, predstavila nás našim poľským kolegom a aj deťom. Potom naše kroky viedli do kostola, ktorý je zasvätený Matke Božej Fatimskej (Sanktuarium Matki Bozej Fatimskiej na Krzeptowkach), ktorý navštívil aj samotný pápež Ján Pavol II.. Kostol nás zaujal krásnymi drevorezbami a vytrážou. Boli sme uveličený. Následne sme sa rozdelili na 2 skupiny a tak sme vytvorili poľsko – slovenské zoskupenie. Deti sa hneď sa hneď skamarátili a v autobuse sme si dokonca spolu aj zaspievali. Raz zneli slovenské a hneď nato poľské ľudové piesne. Bolo nám veselo.Postupne sme navštívili Múzeum Wladyslawa Hasiora s veľmi zvlaštnymi , priam až strašidelnými dielami, Kaplnku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (Kaplica Najswietszego Serca Jezusa w Jaszczurowce), ktorá bola postavená bez jediného klinca a bola plná ručne vyrezávaných diel. Potom naše kroky viedli na miestny starý cintorín (Stary Cmentarz na Peksowym Brzyzku), kde sú pochovaní mnohí významní ľudia. Našli sme tam hrob Wladyslawa Hasior, Kornela Makuszynski, najslávnejšieho poľského autora detských kníh, doktora Chalubinskeho a mnohých ďalších.Následne sme sa premiestnili do „Múzea Stylu Zakopianskiego“ a posledná zastávka bola Tatranské múzeum, kde sme si pozreli expozíciu fauny, flóry a geologickú sekciu.Deň sme zavŕšili spoločným obedom. A vydali sme sa na cestu domov.

http://www.sphrhov-poronin.sk/fotogaleria.html


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok