PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Ďalší pekný deň v Poľsku!

Ďalší pekný deň v Poľsku!

Dňa 20. 2. 2010 sa ďalších desať žiakov a dvaja pedagógovia našej školy zúčastnili remeselných dielní v partnerskej škole v Poronine. Tentokrát sme maľovali insitné námety na sklo, čo je stará ľudová tradícia. Pomerne náročná technika nanášania farieb na sklo sa tešila obľube poľských aj slovenských detí. Výsledné práce boli pastvou pre oči a všetky obrazy mali spoločnú črtu, motívy svätých alebo anjelov.

Po náročnej aktivite prišiel zaslúžený obed v goralskej kolibe a príjemné posedenie s novými priateľmi z Poľska.

Večer nás čakala únavná, no o to zábavnejšia cesta domov plná zábavy a humoru. Do Spišského Hrhova sme dorazili vo večerných hodinách.

http://www.sphrhov-poronin.sk/fotogaleria.html

Poznávajme slovensko-poľské pohraničie

Poznávajme slovensko-poľské pohraničie

Projektová stránka

www.sphrhov-poronin.sk

Hrhovskí žiaci na prvej návšteve partnerskej školy v Poronine

Hrhovskí žiaci na prvej návšteve partnerskej školy v Poronine

V sobotu dňa 13. 2. 2010 sa prvá skupina detí zo Spišského Hrhova zúčastnila spoločného stretnutia žiakov oboch škôl, ktoré organizovali pedagógovia z Poronina. Celodenné stretnutie na remeselných dielňach, na ktorých sa všetci učili remeslu "bibulkarstwu" - výrobe kvetov z papiera, bolo peknou ukážkou spolupráce a tolerancie dvoch blízkych kultúr napriek jazykovej bariére. Celodenná príjemná spolupráca detí pri výrobe ozdôb z papiera zakončená odovzdávaním diplomov a tričiek s logom projektu, skvelý obed v pravej goralskej drevenici a odchod za spevu mladej folkóristky boli zlomky zážitkov odnesených na Slovensko.
 
Ďakujeme priateľom z Poronina za ich pohostinnosť a tešíme sa najbližšie stretnutie (opäť v Poľsku), 20. 2. 2010 pri umení maľovania na sklo.
Nový Alberto Tomba zo Spišského Hrhova?

Nový Alberto Tomba zo Spišského Hrhova?


 

Žiak 4. A triedy našej školy Tomáš Kuchčák obsadil úžasné 6. miesto na sobotňajších pretekoch Slovenského pohára v lyžovaní v stredisku Žiarce pri Jasnej, v disciplíne obrovský slalom. Vo veľmi silnej konkurencii všetkých špičkových slovenských tímov tento talentovaný lyžiar klubu LK Levoča stratil len niekoľko stotín sekundy na pódiového pretekára. Veríme, že Tomáš bude i naďalej úspešne reprezentovať svoju školu, obec a klub.

 

 Prajeme veľa úspechov a ešte raz úprimne blahoželáme!

Implementácia projektu s poľským partnerom z Poronina začala už aj na našej škole.....

Implementácia projektu s poľským partnerom z Poronina začala už aj na našej škole.....

Slávnostným otvorením schváleného implementárneho projektu s názvom „Spoznávajme slovensko-poľské pohraničie“ sme úspešne odštartovali 11 mesiacov zaujímavých a náročných aktivít na našej škole. Hostia z Poľska pod vedením projektového tímu zavítali dňa 28. 1. 2010 na otvorenie projektu v našej škole. Príhovory riaditeľa školy, starostu, poľských účastníkov a zástupcov žiakov boli príjemným úvodom, po ktorom nasledovali neformálne rozhovory. Tam obe strany dohodli termíny spoločných aktivít.

 

Žiaci našej školy pocestujú do Poľska už v tomto mesiaci, kde sa tri po sebe idúce víkendy zúčastnia spoločných remeselných dielní organizovaných školou v Poronine.

 

Tešíme sa na všetky spoločné aktivity.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok