KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Pilotné národné testovanie prvákov a tretiakov

Pilotné národné testovanie prvákov a tretiakov

Aj na našej škole sme uskutočnili pilotné  národné testovanie prvákov a tretiakov.  Testy obsahovali:
Meranie výšky, meranie hmotnosti, meranie úrovne ohybnosti – predklon, ľah-sed (60 s), skok do diaľky z miesta, výdrž v zhybe na hrazde, opakovaná zostava s tyčou, kotúľanie 3 lôpt na čas, člnkový beh 4 x 10m, viacstupňovývytrvalostný člnkový beh na 20 m, tzv. beeptest, vlajková naháňačka.
p. uč. Bašta,  p. uč. Jacková, p. uč. Kamenická,p. uč. Grigerová, p. uč. Schneiderová.

Vitaj milý Mikuláš

Vitaj milý Mikuláš

6. decembra sme mali v našej škole v Roškovciach návštevu. Zavítal k nám Mikuláš, anjel a neposedný čert. Všetky deti Mikuláša už od skorého rána v radosti očakávali a veru boli aj nachystaní. Žiaci Mikulášovi spievali pesničky, recitovali básničky, no predovšetkým sa veľmi tešili sladkým darčekom, ktoré im priniesol. Tešíme sa znova o rok.

p. uč. Fedáková, Šefčíková

Príroda na plátne

Príroda na plátne

29.11.2018 si 2. stupňa nenechali ujsť 45. ročník Filmového festivalu prírodopisných filmov EKOTOPfilm festival, ktorý prebieha po celom SR. Zúčastnili premietania filmov: Medvede z Kamčatky (Rusko 2018) a Živá rieka (Slovensko 2018) v Kine Mier v Sp.N.Vsi. 

p. uč. Š. Pastoreková
IMATRIKULÁCIA

IMATRIKULÁCIA

Dňa 21.11.2018 sa v našej škole konala imatrikulácia. Žiaci I.B hravo zvládli úlohy za pomoci svojich starších spolužiakov. Slávnostne za prítomnosti rodičov boli pasovaní za žiakov našej školy.

 p.uč. Kamenická

Svetový deň pozdravov

Svetový deň pozdravov

21.11.2018 si žiaci našej školy pripomenuli Svetový deň pozdravov. Vstupnú chodbu  našej školy zdobili  pozdravy z celého sveta. Počas celého dňa mohli žiaci na nástenku pozdravov pripnúť svoj vlastnoručne vyrobený pozdrav pre niekoho, koho chcú potešiť.

p.uč. Kamenická


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok