KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Turnaj v bedmintone

Turnaj v bedmintone

V zimných mesiacoch sa uskutočnil turnaj žiakov a žiačok druhého stupňa v bedmintone. Odohralo sa takmer 100 zápasov na hodinách telesnej a športovej výchovy. Prvé miesto si vybojoval Kristían Šromek za ním skončili Tomáš Bujnovský a Dávid Dzurilla. V dievčenskej kategórií vyhrala Laura Holotňaková, druhé miesto získala Simona Semanová a na treťom mieste sa umiestnila Natália Soľanová.   

p .uč. Pavel Bašta

Telesná výchova netradične

Telesná výchova netradične

Zimná sezóna je už v plnom prúde, a tak sme sa v rámci hodiny telesnej výchovy vybrali na netradičnú sánkovačku. Úlohou žiakov bolo vyrobiť si klzáky a predviesť ich na svahu. Kreativite sa medze nekladú a preto žiaci na kĺzanie priniesli ručne zostrojené sánky z dreva, lyže so sedačkou, vrecia, hrnce, plechy či tašky. Najzaujímavejšie klzáky boli odmenené.

p. uč. Fedáková, Šefčíková, Sivecová, Kubašková

Imatrikulácia I.A

Imatrikulácia I.A

Deň 4.12. bol pre žiakov z 1.A výnimočný.V tento deň sa z nich stali “ozajstní” členovia nášho školského kráľovstva.Splnili všetky úlohy,ktoré si pre nich pripravili starší žiaci, zložili slávnostný imatrikulačný sľub, boli pasovaní a v kráľovstve bolo veselo...
Tr.p.uč. Jacková M.

Vianočná guľa

Vianočná guľa

Žiaci našej školy sa mohli zapojiť do krásnej myšlienky vytvoriť vianočnú guľu, ktorú pán prezident Andrej  Kiska daroval pápežovi Františkovi. Chcem poďakovať žiakom, ktorí sa do tejto práci zapojili. Tr. uč. A. Hockicková, B. Kamenická, T. Pastoreková

Spišské Vianoce

Spišské Vianoce

Tak ako každý rok aj tento rok sme navštívili Spišské múzeum v Levoči. Vonku rozvoniavali vanilkové oplátky a my sme vdychovali  vianočnú atmosféru. Program, ktorý sme si pozreli nás príjemne  prekvapil. Tr. uč. A. Hockicková, B. Kamenická, Z. Polláková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok