KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Príhovor starostu

Vážení čitatelia


 

               a pozeratelia,


 

iste si občas aj vy povzdychnete, aké je to naše malé Slovensko krásne... a čím viac rôčkov padá na vaše plecia, tým viac si uvedomujete krásu nášho rodného kúta...  


 

Dávne humno, meandrujúci potok, pučiaca vŕba  na Veľkú noc, kvetom zabielený sad v máji, či jeseň, čo denne mení svoj pestrofarebný obraz. Či jestvuje niečo krajšie, ako zasnežené Vianoce doma v rodnej obci, praskajúci sneh cestou na polnočnú či Tichá noc pri svojich rodných...


 

Rozliezli sme sa do sveta a žijeme si tam svoje vlastné životy. Domov máme so sebou v pamäti, domov je v nás, občas je nám clivo a potom sa vraciame...


 

 Škola, do ktorej sme chodili, náš kostolík, prvé sväté prijímanie – miazgové briezky zdobené krepovým papierom  a oltár, kde som miništroval. Spomienky...


 

Pováľaj si spomienky v hlave a podvedome zaleť domov k rodnej jabloni.


 

Páči sa mi tu na Spiši, v obci Spišský Hrhov, kde svoje stopy zanechali starí Slovania, Rimania, Tatári, Židia, Maďari,  Nemci, Rusi, Štúrovci, šľachtici, gazdovia, roľníci, kresťania, moji predkovia, starí rodičia, otec a mamka.


 

Verím, že aj vám sa tu bude páčiť.


 

                                                       Vladimír Ledecký, starosta obce Spišský Hrhov

Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok