PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Média

TLAČ

Zelenú zónu tvorili deti z troch krajín

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/6475108/zelenu-zonu-tvorili-deti-z-troch-krajin.html


Školáci v Spišskom Hrhove piekli svoj vlastný chlieb

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/6410762/skolaci-v-spisskom-hrhove-piekli-svoj-vlastny-chlieb.html

 

Hrhovské deti budú samy piecť chlieb

http://korzar.sme.sk/c/6236894/hrhovske-deti-budu-samy-piect-chlieb.html

 

Školáci pijú čaj z bylinkovej záhrady

http://www.skolskyportal.sk/clanky/skolaci-piju-caj-z-bylinkovej-zahrady

 

Školáci zo Spišského Hrhova pestuijú bylinky

http://korzar.sme.sk/c/6067346/skolaci-zo-spisskeho-hrhova-pestuju-bylinky.html

 

Spišský Hrhov, Rómovia a poklona ministra

http://www.employment.gov.sk/index.php?SMC=1&mod=news&nid=444&lg=sk

 

Neskúšanka

http://www.litcentrum.sk/tmp/asset_cache/link/0000216245/kr_09_2009.pdf

 

http://korzar.sme.sk/c/5328705/piatacky-sprevadzali-anglickych-turistov.html

 

http://korzar.sme.sk/c/5281246/american-motivuje-romske-deti-k-vysokoskolskemu-studiu.html

 

http://korzar.sme.sk/c/5106797/hrhovske-deti-tkali-aj-palickovali.html

 

http://korzar.sme.sk/c/5093233/vyrobili-vtacie-budky-z-machu-aj-prutia.html

 
http://www.spisskyhrhov.sk/01_obec/napisali-o-nas/ocami-doroty-nvotovej.php

 

www.dorotanvotova.sk

 

http://www.slovenka.sk/index.php?id=blog&no=3551


http://korzar.sme.sk/c/4839806/dorota-nvotova-vymenila-nepal-za-spissky-hrhov.html

 
http://korzar.sme.sk/c/4829603/otvoria-jazykovu-skolu.html

 
http://korzar.sme.sk/c/5053165/v-hrhovskej-skole-pochytil-anglictinu-aj-skolnik.html

 

http://korzar.sme.sk/c/5050589/z-tekvice-zhotovili-aj-hlavu-riaditela.html

 

http://www.litcentrum.sk/47397

 

TELEVÍZIA

 

Nebíčko v papuľke
http://www.nebickovpapulke.sk/epizoda/epizoda-43-spissky-hrhov

Bylinkárstvo ako vyučovací predmet - 12.5.2012 hlavné Televízne noviny STV1

http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?date=2012-05-12&id=49025#1977

Pečenie chleba - 28.1.2012 hlavné Televízne noviny, 21 minúta

http://voyo.markiza.sk/produkt/spravodajstvo/1414-televizne-noviny-28-01-2012-19-00
Vianočný plenér 2010

http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/prve-televizne-noviny/50554

Priateľstvá nielen na papieri

http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/prve-televizne-noviny/48831

Najmladší turistický sprievodcovia

http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/prve-televizne-noviny/40990

Poznávajme slovensko-poľské pohraničie

http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/prve-televizne-noviny/39922

Americký sponzor

http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/televizne-noviny/39367

Monitor

http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/televizne-noviny/39271

Remeselný pléner

http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/prve-televizne-noviny/35221

 Vtáčie búdky

http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/prve-televizne-noviny/34346

 Neskúšanky

http://www.ta3.com/sk/reportaze/118565_riaditel-skoly-dava-za-precitane-knihy-neskusanky?pridaj=259140

http://www.ct24.cz/vysilani/2009/05/30/1097181328-209411000100530-19:00-udalosti/

 
http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/prve-televizne-noviny/27757

Neskúšanky
http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/prve-televizne-noviny/27561

Rómska superstar

http://tv.sme.sk/v/12322/romska-superstar.html

Neskúšanky

http://www.ta3.com/sk/reportaze/118565_riaditel-skoly-dava-za-precitane-knihy-neskusanky?pridaj=259140

Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok