PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Naše úspechy

NAŠE ÚSPECHY

 

 • 2017/2018

Vševedko školy - celoslovenská súťaž

11.miesto: Lukáš Mydlár, III.B


Šaliansky Maťko - okresné kolo

1. kategória: 2. miesto - Dominik Kurta, III.A 


On-line súťaž Informatický bobor - celoslovenská súťaž

Úspešnými riešiteľmi boli:

 • kategória DROBEC

T.Tejbusová, III.A - 100 percentil

M.Úrek, III.A - 100 percentil

T.Vislocky, III.A - 96 percentil

E.Bartko, II.A - 94 percentil

D.Butvin, III.A - 94 percentil

M.Kuper, II.B - 94 percentil

T.Taratuta, III.A - 94 percentil

A.Kučera, II.A - 88 percentil

F.Bašista, III.A -88 percentil

S.Mlak, II.A - 85 percentil

L.Mydlár, III.A - 85 percentil

J.Richtarčík, III.A - 85 percentil

M.Nemčíková, II.A - 79 percentil

A.Dzurňák, III.B - 73 percentil

 • kategória BOBRÍK
J.Drábik, V.B - 97 percentil
J.Kuchčák, IV.A - 88 percentil
M.Šofranková, V.A -81 percentil
M.Gibala, V.A - 71 percentil
V.Likášová, IV.A - 71 percentil
L.Macejová, IV.A -71 percentil

 • kategória BENJAMÍN

J. Breja, VII.A - 94 percentil

A.Bryndzová, VII.A - 85 percentil

F.Toporcer, VII.A - 76 percentil

 • kategória KADET

T.Bosáková, IX.A - 89 percentil

L.Holotňáková, VIII.A - 85 percentil

K.Oravcová, IX.A - 66 percentil

 • 2016/2017

 

OKRESNÉ KOLO - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

2.miesto: Lukáš Mydlár, II.B


OKRESNÉ KOLO - ŠALIANSKY MAŤKO

3.miesto: Karol Kučera, III.A


On-line súťaž Informatický bobor

Úspešnými riešiteľmi boli:

kategória BOBRÍK

P. Suchý, III.A - 94 percentil

J.Drábik, IV.A - 80 percentil

 • kategória BENJAMÍN

L.Holotňáková, VII.A - 97 percentil

V.Marčišáková, VI.A - 83 percentil

J. Breja, VI.A - 79 percentil

 • kategória KADET

M. kičura, IX.A - 91 percentil

P.Kovalik, IX.A - 86 percentil

T. Oravec, IX.A - 82 percentil

D.Dzurilla, IX.A - 75 percentil


 • 2015/2016

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo

2.miesto: P.Dičák, V.A


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolo

1.miesto: D.Albertová, VI.A

 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - krajské kolo

Diplom za výborný prednes - D.Albertová, VI.A

 

BEH LEVOČSKOU DOLINOU

2.miesto: S.Semanová, VI.A


CEZPOĽNÝ BEH

2.miesto: L.Dzurňák, VIII.A


 

ATLETIKA - okresné kolo

1.miesto - skok do výšky: K.Bujnovská, VIII.A

1.miesto - vrh guľou: V.Dzuirňáková, IX.A


On-line súťaž Informatický bobor

Úspešnými riešiteľmi boli:

kategória BOBRÍK
D.Bašista, IV.A - 95 percentil
M.Kačo, IV.A - 92 percentil
A.Soľák, III.A -90 percentil
T.Šromek, IV.A - 86 percentil
 • kategória BENJAMÍN

J. Breja, V.A - 87 percentil

 • kategória KADET

M. Jánošík, IX.A - 93 percentil

P.Kovalik, VIII.A - 91 percentil

T. Filičko, IX.A - 89 percentil

 •  
 • 2011/2012


MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ - Poďme zachrániť lesy Európy

1.miesto - kolektív VI.A, kategória 11-13 ročných  žiakov

1.miesto - M. Kuchčáková, E.Matvejová, P. Matvej, IX.A - kategória 14-16 ročných žiakov


CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ LIEČIVÉ RASTLINY

2. miesto - M. Kuchčáková, IX.A - kategória S

 

OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY

3. miesto - Michal Pavlov

 • 2010/2011 

 

GIVE TREES A CHANCE "dajme stromom šancu"

Výsledky súťaže "DAJME STROMOM ŠANCU" -  jedného
z projektov, ktoré vypracovali advokáti podnebia v rámci programu Challenge Europe - British Council.

 
3.miesto písané texty, kategória 11-15 rokov
Adriána Wagnerová, Miroslava  Kuchčáková, Katarína Soľanová

  OKRESNÉ KOLO - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
 1. miesto - Matej Seman, V.A

OKRESNÉ KOLO - ŠALIANSKY MAŤKO

 3. miesto - Benjamín Bednár,  II.A

 

 • 2009/2010

 

BEDMINTON

GP U-13: 1.miesto A.Hamburgbadźo, 2.miesto M.Šromek

GP U-15: 1.miesto K.Šromeková, 2.miesto Z.Wagnerová


Krajské kolo BEDMINTON

3.miesto - K.Šromeková

3.miesto - M.Vagner

3.miesto - K.Hamburgbadžo


Obvodné kolo ŠACH

1.miesto - J.Ďumbala

2.miesto - R.Olekšák

Obvodné kolo BEDMINTON

1.miesto - K.Šromeková, st.ž.

1.miesto - K.Hamburgbadžo,ml.ž.

2.miesto - M.Vagner, ml.ž.

2.miesto - D. Kovaliková, st.ž.

2.miesto - K.Soľanová, ml.ž.

3.miesto - E.Kršiak, st.ž.


Slovenský pohár v lyžovaní - OBROVSKÝ SLALOM -  Tomáš Kuchčák /IV.A/ - 6.miesto

Krajské majstrovstvá družstiev žiakov v bedmintone - Šromeková, Wagnerová, Vagner, Hamburgbadžo -2. miesto


Obvodné kolo GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - Ján Ďumbala /9.roč./, 3.miesto, úspešný riešiteľ

Okresné kolo ŠALIANSKY MAŤKO - Jakub Pollák, 3.miesto - 1.kategória

 

 • 2008/2009

Celoslovenská súťaž LIEČIVÝCH RASTLÍN 2009, 14. ročník
1.miesto, kategória S - Nina Ondrušová
2.miesto, kategória S - Mária Kuchčáková
5.miesto, kategória M - Miroslava Kuchčáková


Okresné kolo HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - 1.miesto Róbert Hamburgbadžo  Krajské kolo

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - cena poroty Róbert Hamburgbadžo


Obvodné kolo SLÁVIK SLOVENSKA - 3.miesto Ľudmila Smetanková 


 • 2007/2008

Celoslovenská súťaž LIEČIVÝCH RASTLÍN 2008, 13. ročník
3.miesto, kategória S - Nina Ondrušová, VIII.B


Medzinárodná súťaž v programovaní robotov ROBOCUP 2008  - RESCUE   
Secondary 2.miesto: I. Urda, IX.A, T. Wagner IV.B

Primary  2. miesto: J. Gallovič, VIII.B   


Okresné kolo GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

kat. E: 1.miesto - M.   Wassermann, IX.A,  kat. G: 3. miesto - J. Ďumbala, VII.A
 

Obvodné kolo v STOLNOM TENISE DIEVČATÁ  - 2.miesto

Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok