KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Rada rodičov

RADA RODIČOV 

 

2018/2019

Predseda: p. Mydlárová

Zástupcovia tried:

I.A  - p. Tatarková
I.B - p. Kandrová
II.A  - p. Toporcerová
III.A - p. Taratutová
III.B - p. Mazurová 
IV.A -  p. Taratutová 
IV.B  - p. Mydlárová
V.A - p. Marčišáková
VI.A -  p. Soľák 
VI.B -  p. Drábik 
VII.A - p.Taratutová
VIII.A - nikto nemal záujem
IX.A -   p. Semanová 
V.(7., 8.) - p. Eva Hamburgová
IV.(3., 5.) - p. Eva Hamburgová
0-tý - p.štefánia Hamburgová
II.(2., 4.) - p. Helena Hamburgová

 

2017/2018

Predseda:I.Mydlárová

Zástupcovia tried:

1.A p. Toporcerová
2.A p. Taratutová 
2.B p. Mazurová 
3.A p. Taratutová 
3.B p. Mydlárová
4.A p. Kučerová 
5.A p. Soľák 
5.B p. Drábik 
6.A p. Taratutová 
7.A  - nik z rodičov nemal záujem 
8.A  p. Semanová 

9.A p. Čajová

 

2016/2017

Predseda: p. Filipová

Zástupcovia tried:

I.A - Taratutová Katarína 

I.B -  p. Z. Mazurová

II.A - p. Filipová

II.B -  p.B Polomčáková

III.A - p. Z.Kučerová

IV.A - p. E.Süčová

IV.B -  p. Brondošová

V.A -  p. L. Taratutová

VI.A - p. Š.Bryndzová

VII.A - p. M. Semanová

VIII.A - p. Z.Čajová

IX.A - p. S.Kovaliková

Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok