KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Rada školy

Šk.rok 2018/2019

Predseda Rady školy:  Mgr. Tatiana Pastoreková

Členovia:  

PhDr. Vladimír Ledecký - starosta obce

 Mgr. Zuzana Sivecová

Mária Kovaliková

Mgr. Ján Kožuško

Jozef Seman

PaeDr. Milan Richtarčík

Mária Semanová

Ladislav Dzurňák

Mgr. Sylvia Glevická


Šk.rok 2017/2018


Predseda Rady školy: Semanová Mária

Členovia:  

Janka Hollová

Mgr. Tatiana Pastoreková

Mária Kovaliková

PhDr. Vladimír Ledecký - starosta obce

Mgr. Ján Kožuško

Jozef Seman

PaeDr. Milan Richtarčík

Semanová Mária

Peter Jakubec


Šk.rok 2016/2017


Predseda Rady školy: Mgr. Marián Pollák

Členovia :  

Janka Hollová

Mgr. Tatiana Pastoreková

Mária Kovaliková

PhDr. Vladimír Ledecký - starosta obce

Mgr. Ján Kožuško

Jozef Seman

PaeDr. Milan Richtarčík

Mgr. Katarína Filipová

Semanová Mária

Peter Jakubec

Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok