KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
vožné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohžad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obráti každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnos./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podža zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Práce žiakov

Názov práce Autor Dátum pridania
Košice IX.A 17.6.2019 Stiahnu?
Dreveník ZU 27.5.2019 Stiahnu?
Jarná túra Turistický krúžok 16.5.2019 Stiahnu?
Saints Patrik day II.stupeň 11.4.2019 Stiahnu?
Zápis 2019 I.stupeň 25.3.2019 Stiahnu?
Slovíčka v malíčku II.stupeň 25.3.2019 Stiahnu?
Štátna ochrana prírody v SN ZU 20.3.2019 Stiahnu?
Slovíčko II.stupeň 25.2.2019 Stiahnu?
Hrebienok 2019 ZU 11.2.2019 Stiahnu?
Slovenský raj ZU 6.2.2019 Stiahnu?
Vianočné pečenie II.stupeň 21.12.2018 Stiahnu?
mikulas2018 9.roč. 17.12.2018 Stiahnu?
Ekofilm ZU 3.12.2018 Stiahnu?
Cestou Slovenským rajom 2.st. 29.10.2018 Stiahnu?
Týždeň zdtavej výživy 2.st. 29.10.2018 Stiahnu?
Halloween 2018 2.st. 29.10.2018 Stiahnu?
Gánovce ZU 23.10.2018 Stiahnu?
Deň jazykov 2018 II.stupeň 1.10.2018 Stiahnu?
IQ olympiada vysledky II.stupeň 23.4.2018 Stiahnu?
Vietnam Jureckova 23.4.2018 Stiahnu?
Zem je gulata Roškovce 23.4.2018 Stiahnu?
Lesssss Roškovce 16.4.2018 Stiahnu?
Slovíčka v malíčku 7.a 8.roč 26.3.2018 Stiahnu?
Deň sv. Patrika II.stupeň 22.3.2018 Stiahnu?
Bašavel Roškovce 6.2.2018 Stiahnu?
Vianoce Roškovce 21.12.2017 Stiahnu?
Thanksgiving 2017 II.stupeň 30.11.2017 Stiahnu?
Rodina a stolovanie Roškovce 21.11.2017 Stiahnu?
zdravá výživa 2017 II.stupeň 2.11.2017 Stiahnu?
Halloween II.stupeň 26.10.2017 Stiahnu?
objav VI.A 18.10.2017 Stiahnu?
Kvíz 2017 II.stupeň 5.10.2017 Stiahnu?
Európsky deň jazykov 2017 II.stupeň 5.10.2017 Stiahnu?
Denník V.A 19.6.2017 Stiahnu?
Betliar II.stupeň 19.6.2017 Stiahnu?
Betliar II.stupeň 19.6.2017 Stiahnu?
Deň mlieka 2017 I.stupeň 30.5.2017 Stiahnu?
Komu sa nelení II.stupeň 15.5.2017 Stiahnu?
Deň ZEME I.stupeň 15.5.2017 Stiahnu?
Deň Zeme2017 p.,uč.Bednáriková 10.5.2017 Stiahnu?
Hlina a my... V.A, VII.A, VIII.A 9.5.2017 Stiahnu?
Zápis 2017/2018 zapis 22.3.2017 Stiahnu?
kyber II.stupeň 16.2.2017 Stiahnu?
navsteva II.stupeň 9.2.2017 Stiahnu?
fasiangy 1.st. 6.2.2017 Stiahnu?
Vianoce IV.A, V.A, VII.A, VIII.A 21.12.2016 Stiahnu?
envirodielne IV.B 20.12.2016 Stiahnu?
Vďakyvzdanie V.A 25.11.2016 Stiahnu?
Papierové sny IV.,V.,VII., VIII. 14.11.2016 Stiahnu?
Halloween V.A 3.11.2016 Stiahnu?
Halloween V.A 3.11.2016 Stiahnu?
europsky_den_jazykov II.stupeň 18.10.2016 Stiahnu?
EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV I.A 30.9.2016 Stiahnu?
Ako chutí svet VI.A, II.špec. 20.6.2016 Stiahnu?
Čo dokážeme... II.stupeň 17.6.2016 Stiahnu?
Bratislava Sára Berková, VI.A 17.6.2016 Stiahnu?
Výlet Orava 2016 V.A, VI.A, VII.A 14.6.2016 Stiahnu?
World Water Day 2016 5.-9.roč. 30.3.2016 Stiahnu?
Kachlica V.A, VI.A, IX.A 16.3.2016 Stiahnu?
Zdroje energie VIII.A 14.3.2016 Stiahnu?
Antistres VIII.A, VI.A 14.3.2016 Stiahnu?
pani Jeseň II.stupeň, IX.A 7.3.2016 Stiahnu?
Jeseň I.stupeň 7.3.2016 Stiahnu?
Plagát V.A 7.3.2016 Stiahnu?
Happy Thanksgiving V.A, VIII.A 25.11.2015 Stiahnu?
EnglishOne VI.A 19.11.2015 Stiahnu?
Fyzika - Projekt 1 VI.A 10.11.2015 Stiahnu?
Halloween 5.roč. 2.11.2015 Stiahnu?
Príroda TomᜠKuchčák 12.12.2012 Stiahnu?
Zima Andrea Dzurillová 12.12.2012 Stiahnu?
Deň zeme Žiaci IX.A 11.5.2012 Stiahnu?
Deň zeme Žiaci IX.A 11.5.2012 Stiahnu?
Deň zeme Žiaci IX.A 11.5.2012 Stiahnu?
Deň zeme Žiaci IX.A 11.5.2012 Stiahnu?
Nikdy neber drogu Mária Antolová, VII.A 14.2.2012 Stiahnu?
Čaro farieb LukᚠSeman, VIII.A január 2012 Stiahnu?
Jesenná idyla Viliam Minďaš, VIII.A 24.1.2012 Stiahnu?
Bylinky Dievčatá, IX.A 24.1.2012 Stiahnu?
Exkurzia Plavnica - Bylinková mozaika Jana Urdová, VII.A 23.1.2012 Stiahnu?
Čo dokážeme Žiaci V.A 23.1.2012 Stiahnu?
Bylinková mozaika Miroslava Kuchčáková, IX.A 23.1.2012 Stiahnu?
Rastliny Emma Dzurillová, VI.A 23.1.2012 Stiahnu?
Práca a náradie na našej škole Michal Šromek, VIII.A január 2012 Stiahnu?
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok