KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Projekty

Datum nahrání Popis Soubor
09.02.2018 - 11:43 Aktuálna ponuka učebných miest v systéme vzdelávania 2018/2019 Stáhnout
07.10.2015 - 07:52 Jeseň Stáhnout
07.10.2015 - 07:51 Deň jazykov - IV.A Stáhnout
18.06.2015 - 10:53 Deň Zeme Stáhnout
17.06.2015 - 11:34 Mamka Stáhnout
16.06.2015 - 08:37 Deň vody Stáhnout
15.06.2015 - 09:55 Anglické osemsmerovky Stáhnout
26.10.2011 - 09:58 Dajme stromom šancu Stáhnout
09.10.2011 - 17:18 Interview - prof. Csáky Stáhnout
03.09.2011 - 22:02 Bylinková mozaika - krok mladých k zdraviu Stáhnout
10.11.2010 - 11:58 Projekt: "Ako bolo..." Stáhnout
03.11.2010 - 19:13 Turistický chodník po hradoch a zámkoch slovensko-poľského pohraničia Stáhnout
03.11.2010 - 19:04 Poznavajme slovensko-poľské pohraničie Stáhnout
03.11.2010 - 18:53 Vtáky Stáhnout
21.04.2010 - 18:29 Okolie Spišského Hrhova objektívom ekohliadky Stáhnout
26.02.2010 - 21:30 2% z dane Stáhnout
25.01.2010 - 18:39 Časový harmonogram projektu PL-SK Stáhnout
22.01.2010 - 21:14 "Poznávajme slovensko-poľské pohraničie" Stáhnout
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok